Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot!

 

 1. A szerződés hatálya, a szerződő felek

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a RISE Energy Magyarország Kft.,

Cégjegyzékszám: 13-09-191121
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.

Adószám: 26226400-2-13
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11713081-21456107-00000000
E-mail: info@risenrgdrink.com
Honlap: http://risenrgdrink.com/

mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által tulajdonolt risenrgdrink.com internetes áruházban (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

 

A weboldal üzemeltetője:

Név: Extreme Net Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-994233

Adószám: 14437081-2-41

Tel.: +36 30 834 6138
E-mail: info@extremenet.hu

 

Ön a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF.). A Megrendeléssel Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó vagy Megrendelő) és a RISE Energy Magyarország Kft., mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató között a távollévők között kötött szerződés jön létre, amelynek elválaszthatatlan részét képezik a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések.

A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF. határozzák meg. Ennek megfelelően a jelen ÁSZF. tartalmazza A Fogyasztót és a Szolgáltatót megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a szavatossági jogokat, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a módosítások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkoznak a teljesítés alatt lévő Megrendelésekre.

 

 1. Megrendelés

Megrendelés a webáruházban regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A megrendeléseket Szolgáltató iktatja és tárolja.

Szolgáltató kötelezettséget vállal a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására. Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt terméket átveszi, és a vételárat a megrendeléskor, a megrendelés leadásával egyidejűleg online, bankkártyával  kifizeti. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

A megrendelés Szolgáltató általi elfogadásához a Fogyasztó a risenrgdrink.com oldalon  meghatározott adatainak a megadása szükséges. A hiányosan, valótlanul, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Fogyasztó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a megrendelést törli és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll. Szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni akkor is, ha a megrendelés leadását követően jutott a tudomására, hogy a Fogyasztó a megrendelési folyamat során hiányos, a valóságnak nem megfelelő vagy pontatlan adatokat adott meg.

A megrendelés elküldésével Fogyasztó kijelenti, hogy ismeri a megrendelt termékeket, annak jellemző tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és a fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és a termékátvételének módját.

 

III. A Megrendelés folyamata:

Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” , “Kosárba rakom” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú –  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés”gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható. Az italok csak 24 db-os egységenként rendelhetőek meg, az egységcsomagok (tálcák) azonban tetszés szerinti ízekből is összeállíthatóak.

Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a termékek mellett található frissítés gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően lehetősége van választani, hogy rendelését regisztráció nélkül, korábbi regisztrációjával, vagy új regisztrációval kívánja leadni. Ezt követően az “Adatok megadása” fülön adhatja meg a rendeléshez szükséges információkat (Név, telefonszám, szállítási és számlázási cím, e-mail cím).

A rendelés áttekintése

A weboldal jobb oldalán található “Rendelés összesítő” modulban ellenőrizheti a kosárba helyzett termékeket, illetve a korábban megadott adatok helyességét. Amennyiben a megadott adatokon módosítana, úgy a megfelelő fülön lévő “Módosítás” gombra kattintva ezt megteheti. A „Rendelés összesítése” fülön ellenőrizheti rendelését. Az összesítésben feltüntetésre kerül a termékek nettó ára és mennyisége. Ezt követően a nettó végösszeg az ÁFA tartalom a szállítási díj és a bruttó végösszeg. Szintén itt van lehetősége a “Megjegyzés” rovatban jeleznie minden olyan információt, melyet a rendeléssel kapcsolatban meg szeretne osztani velünk. A “Megrendelés” gomb megnyomásával Ön elfogadja az összesítőben szereplő adatokat és elfogadja, hogy a rendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

Visszaigazolás

A Fogyasztó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Fogyasztó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Fogyasztó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Fogyasztó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Fogyasztó között. Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 2 napon belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Fogyasztó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A Fogyasztónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A szerződés a Fogyasztó által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Jogfenntartás, tulajdonjog fenntartás

Előfordulhat, hogy a honlapon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Fogyasztóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételára visszautalásra kerül a Fogyasztó részére 5 munkanapon belül.

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Fogyasztó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

 1. Szavatosság

A risenrgdrink.com webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre, valamint új, de akciós termékek, amelyek leírásában a garanciára vonatkozó információkat külön feltüntetjük.

Szolgáltató a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és csomagolásuk, illetve a termékek nem sérültek. Szolgáltató azon termékek cseréjére vagy visszavételére nem kötelezhető, melyek csomagolásának sérüléséből következően (kibontása) a termék további értékesítése lehetetlenné válik.

 

Kellékszavatosság nem italtermékekre vonatkozóan (merchandising):

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

A Fogyasztó választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Fogyasztó kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Fogyasztó a kellékszavatossági igényét közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje:

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Fogyasztói szerződés esetén Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei:

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, hogy a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosságnem italtermékekre vonatkozóan (merchandising):

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Ruházati termékre vonatkozó tájékoztatás:

Az összetétel, a kezelési útmutató és az ikonok a tisztításra és kezelési útmutatóra vonatkozóan a termék belső címkéjén találhatóak. Ezek az előírások a termékre jellemzőek és kötelező érvénnyel betartandóak.

Használati és kezelési útmutató ruházati termékekhez: a ruházat mosásakor vagy tisztításakor mindenkor betartandóak a belső címkén feltüntetett utasítások. Csak olyan mosószer használható, mely megfelel a minőségi elvárásoknak, amelyeket nemzetközi törvények előírnak a termék biztonságos használatának érdekében.

A termék mosására/tisztítására nem javasolt használni ipari tisztítószereket (nátrium vagy egyéb kémiai származékok). Ezek visszafordíthatatlanul rongálhatják a terméket és ebben az esetben a garancia érvénytelen. Tilos a ruházati terméket a címkén előírtnál magasabb hőfokon kimosni. Nem szárítható a a termék hőforrásnak kitéve (elektromos radiátor, kályha, stb.) A szárítást mindig szobahőmérsékleten kell elvégezni. A terméket távol kell tartani olyan tárgyaktól, melyek azt megkarcolhatják, megégethetik, kilyukaszthatják, vagy bármilyen más ártalmas fizikai hatásnak tehetik ki. Speciális vegytisztítás vagy mosodaiszolgáltatás igénybe vétele esetén, cégünk nem vállal garanciát a tisztítási folyamat okozta károkért.

 

 1. Elállási jog

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára, köteles eljuttatni a webshop üzemeltetőjének postán (Extreme Net Kft., 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) vagy elektronikus úton küldött levél útján a következő címre: webshop@risenrgdrink.com, Ebből a célból felhasználhatja a következő linken elállási-nyilatkozat.docx elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az elállás joghatásai

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől, illetőleg az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a  teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre..  Visszatérítés esetén a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó kétséget kizáró módon nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvétellel vagy bérmentesítés nélküli (portó) módon feladott küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

Visszaküldési cím: Extreme Net Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.)

 

Amennyibben a Fogyasztó a leadott rendeléstől számított 8 órán belül jelzi elállási igényét email-en (webshop@risenrgdrink.com) és élő szóban egyaránt megerősíti a +36 30 834 6138 vevőszolgálati számon, akkor a megrendelés törlésre kerül és a Fogyasztót semmilyen költségviselés nem terheli.

 

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy a Szolgáltatónak a termék átvételére jogosult képviselőjének átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Fogyasztó a Szolgáltatónak a terméket elküldi (postára adja). A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy bérmentesítés nélküli (portó) módon visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza () csak akkor gyakorolható az elállás joga, ha a terméket továbbértékesítésre alkalmas állapotban, bontatlanul küldi vissza a Szolgáltatónak Fogyasztó. Minden egyéb termék csak az eredeti csomagolással együtt szolgáltathatóvissza, mivel a csomagolás a termék részét képezi.
Amennyiben a termék sérült, vagy viseltes/használt állapotban van, Szolgáltató kérheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 1. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  h)olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

Az elállási jog nem gyakorolható olyan termékek esetében, melyek csomagolásának sérülése (felbontása), vagy a termék átmeneti használata a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ide értendőek a különféle játékok, technikai eszközök, egyéb romlandó termékek, a vákuumcsomagolt, forrasztott csomagolású vagy fóliázott termékek, valamint bármely a felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termék.

 1. Árak, termékek, ajándékok

A risenrgdrink.com oldalon feltüntetett bruttó árak az adott termék végső fogyasztói árai, forintban kerültek meghatározásra, és tartalmazzák a 27 %-os ÁFÁ-t.  Az árak érvényessége kizárólag at megjelenés időpontjára vonatkoznak, és tájékoztató jellegűek. Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak megváltoztatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

A risenrgdrink.com megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyen. A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad a Szolgáltató  tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! Az esetlegesen előforduló hibákért a vonatkozó törvényeknek megfelelően vállalja a felelősséget. A vevők elállhatnak a hibás adatokkal közölt termékek megrendelésétől.

A termékekre vonatkozó, és a megrendeléshez kapcsolódó akciós ajánlatok a risenrgdrink.com weboldalon, a megrendelés leadáskor aktuális feltételek szerint érvényesek. Egyes termékek megrendelése mellé a gyártó ajándékot biztosíthat, amelyet a Szolgáltató a termék mellett a honlapon feltüntet. Amennyiben több ajándék választható, kizárólag a megrendeléssel egy időben lehet ajándékot választani. Ajándék megrendelésenként választható, több termék rendelése esetén is. Szolgáltató kizárólag a gyártó által biztosított készlet erejéig biztosítja az ajándékot.

A megrendelés értékébe nem számítanak bele az egyéni kedvezmények, kuponok, pontok és vásárlási utalványok értéke.

A Webáruházban szereplő készletinformációk tájékoztató jellegűek. Előfordulhat, hogy a készletinformációban az szerepel, hogy készleten van az adott termék, annak ellenére, hogy valójában nincs készleten. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a megrendelést részben vagy egészben önhibáján kívül (pl. készlethiány) nem tudja teljesíteni. Ilyen hibák előfordulása esetén a Webáruház haladéktalanul értesíti a Fogyasztót, a már kifizetett ellenértéket pedig visszautalja a Fogyasztó részére.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (a Fogyasztó ajánlatát) a hibás áron a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni, és nem kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Fogyasztó és a Szolgáltató között. Amennyiben a Fogyasztó hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a Szolgáltató részéről. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Fogyasztó a hibás ár helyett a Szolgáltató által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között. A Szolgáltató köteles a már kifizetett, egyébként hibás vételárat a Fogyasztónak visszafizetni.

 

VII. Szállítási feltételek

Szállítási díjak:

A szállítás ingyenes Magyarország egész területén belül

A termékek házhoz szállítása a termék megrendelésének napjától számított 2-5 munkanapon belül történik. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, ettől eltérő szállítási határidő is előfordulhat, amennyiben a termék sem a Szolgáltatónál, sem a gyártónál, illetve a nagykereskedőnél nincs raktáron. Ebben az esetben a terméket a megrendelésének napjától számított 5 munkanapon túl szállítjuk ki, amiről értesítjük a Fogyasztót.

A szállítás a vásárlási folyamatnál/regisztrációnál megadott szállítási címre történik, a szállítás időpontjáról és a rendelésről Szolgáltató minden esetben visszaigazoló e-mailt küld.

Fogyasztó kérheti a vásárlási folyamatnál/regisztrációnál megadott szállítási címtől eltérő címre a szállítást, amennyiben a visszaigazoló e-mailben szereplő szállítási időpontot megelőző 24 órával ezt az igényét a vevőszolgálaton (telefon:+36 30 834 6138, e-mail: webshop@risenrgdrink.com) jelzi.

Fogyasztó kérheti a szállítást az általánosnál rövidebb határidőre is, amennyiben ezt az igényét a vevőszolgálaton (telefon:+36 30 834 6138, e-mail: webshop@risenrgdrink.com)jelzi. Szolgáltató az egyeztetés után e-mailben értesíti a Fogyasztót, hogy a rövidebb határidővel történő szállítást teljesíti-e.

Az egy napon belül, azonos regisztrált Fogyasztó által leadott megrendeléseket Szolgáltató összevonja. Az ezeknél a rendeléseknél felhasznált kupon, vásárlási utalvány, pont vagy választott ajándék közül csak az egyik kedvezmény érvényesíthető.

A termékek kiszállítását szerződött partnerként a Sprinter Kft. (1097 Budapest, Táblás u 39.,  telefon: +36 1 347 3000; e-mail: info@sprinter.hu| reklamacio@sprinter.hu, a továbbiakban: Futárszolgálat) végzi a Megrendelő által megadott szállítási címre. A Futárszolgálat minden esetben összesen két alkalommal kísérli meg a csomag házhoz szállítását.

A Futárszolgálat a kézbesítés napján SMS-t küld az Ön által megadott mobilszámra, melyben megküldi a feladott csomag azonosítóját és a központi telefonos elérhetőséget. Ezen információk birtokában tud egyztetni a kézbesítés várható időpontjáról. Miután a Sprinter Kft. felvette a rendelést, a szállítás pontos időpontjáról a Sprinter Kft. ügyfélszolgálata tud felvilágosítást adni.

Amennyiben a kiszállított termék hibás, hiányos vagy sérült, lehetőség van futár jelenlétében jegyzőkönyv felvételére és ha a termék hibája indokolja annak visszaküldésére. Ez esetben a hiba kivizsgálása és a mielőbbi intézkedés céljából Fogyasztó értesíti a vevőszolgálatot (e-mail: webshop@risenrgdrink.com, Telefon: +36 30 834 6138).

 

VIII. Fizetési feltételek

Fizetésre a rendelés leadásakor kerül sor online bankkártyás fizetéssel.

Elfogadható bankkártyák: VISA, MASTERCARD ÉS MAESTRO.

A webáruházban folytatott bankkártyás tranzakció lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel.

 

 1. Panaszkezelés

A risenrgdrink.com célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben teljesítsen. Amennyiben a Fogyasztónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbiakban maghatározott elérhetőségeken közölheti.

Írásban a Szolgáltató levelezési/székhely címére: RISE Energy Magyarország Kft., 2724 Újlengyel, Határ út 12.

Írásban a Szolgáltató e-mail címére: info@risenrgdrink.com

Szolgáltató a panaszt annak beérkezését követően haladéktalanul kivizsgálja, és  a panasz beérkezésétől számított 30 napon írásban tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről.  A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. Az intézkedés 30 napos határideje a jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

–     2017. január 1-től panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat a Fogyasztó, a járási hivatalok elérhetőségei itt találhatja meg: https://jarasinfo.gov.hu/

 

–       Békéltető testület eljárását kezdeményezheti,

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 –       Bírósági eljárást kezdeményezhet.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.28.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

 

 

Jelen ÁSZF. 2018. december 10. napján lép hatályba.

RISE Energy Magyarország Kft.